Connect with us

Website: the-constellation.org

Newsletter EnglishFrench Spanish  

Facebook https://www.facebook.com/pages/The-Constellation/457271687691239  

Twitter @TheConstellati1

Instagramhttps://www.instagram.com/constellationclcp/

Youtube channel: The Constellation SALT-CLCP

Powerful heroine stories guide International Womenchoir

More news from Vrouwencafé (Womencafé) in Amsterdam-East. The women of Vrouwencafé see themselves as women who have a ‘big heart’ for each other and their neighbourhood. They form a network around each others dreams to contribute to a better world. Guided by SALT-CLCP one of their current activities is an international Women choir. 

Below some news by Ghalia Jando. English translation in the comment below. 

In samenwerking met vrouwennetwerk Vrouwencafé realiseer ik, Ghalia Jando, mijn droom om een Internationaal vrouwenkoor op te richten. Het vrouwenkoor gaat krachtige heldinverhalen vertolken in een muzikale voorstelling in de wijk. In de zomer van 2020 diende Vrouwencafé dit als project bij Oost Begroot in. Dankzij de stemmen van vele buurtbewoners werd het project uitgekozen voor financiering en daar zijn we enorm dankbaar voor.

Inmiddels hebben 18 vrouwen zich aangesloten bij het koor. Het was dus niet alleen mijn droom maar ook die van hen.  We hebben de samenwerking opgezocht met koordirigent Luciana Cueto en in het koor zitten maar liefst 12 nationaliteiten. Daar zijn we heel trots op!

Vanwege de coronamaatregelen hebben we elkaar nog niet fysiek kunnen ontmoeten en repeteren. We hebben daarom online kennismakings- en creatieve sessies georganiseerd. Het doel was: Een hechte band creëren met de koorleden en een veilig huis waar creativiteit de ruimte krijgt. Daarbij hebben we tijdens deze online sessies muzikale heldinverhalen en muziek met elkaar gedeeld. De gezamenlijke kernwaarden die daaruit voortkwamen zijn de basis gaan vormen voor verdere conceptontwikkeling van de voorstelling. Kernwaarden waren onder andere: Bevrijd voelen, krachtige melodieën en ritmen, de diversiteit van de koorleden vertegenwoordigen, kracht, niet opgeven, authentiek zijn, positiviteit, volharding en dromen realiseren.

Ook heeft de koordirigent in januari en februari 2021 met de koorleden online één op één sessies georganiseerd om het niveau van de stemmen te horen, zodat ze beter een indruk heeft hoe het repertoire er straks uit kan komen te zien.

Binnenkort gaan we opnieuw online samenkomen om het repertoire en het concept verder te ontwikkeling. Zodra het mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen en zingen, zullen we beginnen met repeteren op locatie Nautilus op Zeeburgereiland. We houden jullie graag op de hoogte van de vorderingen.

Views: 151

Comment

You need to be a member of Community life competence to add comments!

Join Community life competence

Comment by Birgitta Schomaker on April 20, 2021 at 3:12pm

Wat mooi, Ghalia, hoe jouw droom weerklank heeft gevonden bij anderen. Goed te horen dat jullie elkaar online hebben kunnen ontmoeten en elkaar beter hebben leren kennen door verhalen en muziek te delen, en kernwaarden  naar boven te laten komen.  Wishing you best of luck!

Comment by Phil on April 9, 2021 at 11:39am

It will be wonderful when you can come together and make music....

Comment by Marlou on April 2, 2021 at 8:37am

English translation by deepl.com:

In cooperation with the women's network Vrouwencafé, I, Ghalia Jando, am realising my dream of establishing an International Women's Choir. The women's choir will perform powerful heroic stories in a musical performance in the neighbourhood. In the summer of 2020, the Women's Café submitted this as a project to Oost Begroot. Thanks to the votes of many local residents the project was selected for funding and we are extremely grateful for that.

By now 18 women have joined the choir. So it was not only my dream but theirs as well. We worked together with Luciana Cueto, the choir's conductor, and now there are 12 nationalities in the choir. We are very proud of that!

Because of the coronation measures, we have not yet been able to meet each other physically and rehearse. We have therefore organised online introductory and creative sessions. The aim was: to create a close bond with the choir members and a safe house where creativity is given space. During these online sessions, we shared musical heroin stories and music. The joint core values that emerged from these sessions formed the basis for further concept development of the performance. Core values included: Feeling liberated, powerful melodies and rhythms, representing the diversity of the choir members, strength, not giving up, being authentic, positivity, perseverance and realising dreams.

The choir conductor also organised online one-on-one sessions with the choir members in January and February 2021 to hear the level of the voices, so that she can get a better idea of what the repertoire might look like in the future.

Soon we will meet online again to further develop the repertoire and the concept. As soon as it is possible to physically get together and sing, we will start rehearsing at location Nautilus on Zeeburgereiland. We will keep you posted on the progress.

© 2024   Created by Rituu B. Nanda.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service